Tieturva 1 koulutus edullisesti - www.apumatti.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perustiedot työpaikan yhteistoiminnasta, työturvallisuuden keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä sekä perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Työturvallisuuskorttikoulutus kestää kahdeksan tuntia ja päättyy kirjalliseen kokeeseen, jonka hyväksytty läpäiseminen on edellytyksenä työturvallisuuskortin myöntämiselle.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

 

vipsauna_banner.png

nostotilaukset_banner.png