Tieturva 1 koulutus edullisesti - www.apumatti.fi

Tulityökorttikoulutus

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä. Käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai jotka muuten aiheuttavat palovaaran.

Tulityökorttikoulutus päivittää tiedot vahingon ja riskin arvioinnista tulityöpaikoilla. Tulityökorttikoulutus perehdyttää säädöksiin ja lainsäädäntöön. Koulutuksen käydään läpi esimerkkejä sekä tehdään käytännön harjoituksia alkusammutuksen ja suojauksen osalta.

Kun tulityökorttikoulutus on suoritettu hyväksytysti, koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tulityökortti, joka on voimassa suorituspäivästä viisi vuotta.

Kurssi sisältää materiaalin, tentin ja kortin. Kesto 8h.

Tiedustelut tilauskurssista, (min. 10 hlö.)

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään
vain kortin mukaisia tulitöitä.

 

vipsauna_banner.png

nostotilaukset_banner.png