Tieturva 1 koulutus edullisesti - www.apumatti.fi

Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyönvalvojasta. Nostotyönvalvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönsuunnittelijaa ja valvojaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan valvojalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönvalvojan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

TtL 738/2002,Vna 400/2008, Vna 205/2009, Vna 403/2008 ja Vna 1101/2010 on säädetty, että vaikeat ja vaaralliset nostotyöt aina suunnittelee ja valvoo pätevä, tehtävään koulutettu noston valvoja. Tehtävä vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta ja pätevöitymistä. Noston valvoja ja suunnittelija nimetään kaikissa vaikeissa ja vaarallisissa nostoissa, oli sitten kyseessä henkilö- tai materiaalinostot.

 

 

vipsauna_banner.png

nostotilaukset_banner.png