Tieturva 1 koulutus edullisesti - www.apumatti.fi

Nostotyönjohtajan pätevyyskoulutus

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan nostotyönjohtajalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönjohtajan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

 

vipsauna_banner.png

nostotilaukset_banner.png