ennakoivanajonkoulutus_banner.jpg

Ennakoivan ajon koulutus

Ennakoivan ajon koulutus on ammattipätevyysmerkinnän mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu kuorma- ja linja-autojen kuljettajille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita. Tunnistamaan ennalta riskejä sekä soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja arjessa. Tavoitteena on myös oppia toimimaan akuuttien riskitilanteiden äärirajoilla ja kriisitilanteissa siten, että henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Ennakoivan ajo koulutuksia saa järjestää ainoastaan liikenneturvan kouluttamat kouluttajat. Kouluttajillamme on liikenneturvan myöntämän pätevyyden lisäksi vuosien kokemus raskaan liikenteen ajosta.

SELAA AVOIMIA KOULUTUKSIA JA ILMOITTAUDU

78_Ammattiautoilijoiden_turvallisuuskoulutukset.jpg

Ennakoiva-ajo

Ennakoivalla ajolla tarkoitetaan ongelma- ja vaaratilanteiden tunnistamista etukäteen, jotta niiden tuomiin riskeihin on mahdollista varautua etukäteen.

Ennakoiva ajaminen

• Ajoreitin suunnittelu ja tauot
• Ajovalmius ja ajoneuvon tarkastaminen
• Vaarojen tunnistaminen ja arviointi
• Turvallisuusväli ja havainnointi
• Ajonopeus ja ohittaminen
• Seurausten minimointi onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Nostotyökoulutukset

• Nostotyösuunnittelija
• Nostotyöjohtaja
• Nostotyövalvoja
• Nostotyö Alamies
• Autonosturinkuljettaja
• Nostoapuvälineiden käyttö

Korttipakka1c

 

Hinauspäivystys

• Ajoneuvojen hinaukset
• Vaihto- ja roskalavapalvelut
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukset
• Nostotilaukset

045 1254 987
www.hinauspäivystys.fi

hinausauto