banneri apumatti

Tieturva 1 -koulutus

Liikenneviraston mukaan Tieturva 1 -koulutus vaaditaan  kaikilta, jotka työskentelevät yleisillä teilllä, kaduilla tai muilla liikennealueella.

Tieturva 1 -koulutus suoritetaan yhden päivän kestävänä lähiopetuksena. Tieturva 1 -koulutus ja siihen kuuluvan tutkinnon hyväksytysti suorittaminen oikeuttavat henkilökohtaiseen pätevyyteen sekä Tieturva 1 -korttiin.

Kysy lisää 044 2720 202

 

Nostotyöjohtajat ja nostotyövalvojat

Koulutetut nostotyönvalvojat ja johtajat valvovat ja johtavat nostotöitä.

Onko osaamisesi ajan tasalla tai haluatko olla varma nostotyöskentelyssä?

Kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan nostotyövalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyövalvojana. Kortti on voimassa viisi vuotta.

 

Nostotyönvalvoja

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyönvalvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia työnantajia, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyön valvojasta.

Nostotyön valvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyövalvontaan.

Kysy lisää puh. 044 2720 202

 

Nostoalan kuljettajakoulutukset

• Henkilönostinkoulutus
• Kurottajan käyttökoulutus
• Trukinkuljettajan koulutus
• Siltanosturin käyttökoulutus
• Autonosturinkuljettajakoulutukset

Koulutusohjelmat ovat valmistumassa.

Kysy lisää 044 2720 202

 

Direktiivikoulutukset

Tutustu direktiivikoulutuspalveluihin tästä >>

Palvelut tuottaa www.direktiivikouluttaja.fi >>

 

Ennakoivan ajon koulutus

Tutustu tästä >> ennakoivan ajon koulutuksiimme.

Palvelut tuottaa www.ennakoivanajonkoulutus.fi >>

 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus tänään, huomenna, tällä viikolla tai viikonloppuna...

Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Yleinen työturvallisuuskorttikoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perustiedot työpaikan yhteistoiminnasta, työturvallisuuden keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä sekä perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen. Työturvallisuuskorttikoulutuksessa parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Työturvallisuuskorttikoulutus on kestoltaan kahdeksan tuntia. Kurssiin sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytty läpäiseminen on edellytyksenä työturvallisuuskortin myöntämiselle. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kysy lisää 044 2720 202.